UPLRANUNT NEW
ANUNT

Miercuri, 1 noiembrie 2023, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează în parteneriat cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României, la Palatul Parlamentului, Sala Dimitrie Cantemir, Salonul Alb, nivel P1, intrarea A1 din Calea 13 Septembrie, cea de a XVI-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”.

Tema evenimentului se referă la „O nouă abordare privind expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară” și are ca scop realizarea unui dialog între reprezentanții asociațiilor de profesii liberale și autoritățile publice centrale cu responsabilități și competențe în domeniul de reglementare al expertizei tehnice judiciare și extrajudiciare cu privire la principiile generale care guvernează acest important domeniu de activitate, particularitățile expertizei pentru diferitele profesii liberale, crearea unui cadru juridic adecvat care să asigure că expertizele judiciare și extrajudiciare vor servi cu celeritate și eficiență la înfăptuirea actului de justiție în beneficiul cetățenilor.

La eveniment vor participa președinții asociațiilor de profesii liberale membre sau nu ale Uniunii Profesiilor Liberale din România, deputați și senatori, membrii ai Comisiilor juridice, de disciplină și imunități ale celor două camere ale Parlamentului, reprezentanți ai autorităților publice centrale și instituții care au în domeniul lor de activitate expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară sau au legătură cu aceasta.

Evenimentul se bucură de sprijinul CEC BANK și ALPHA BANK în calitate de parteneri.

Lucrările Conferinței vor începe la ora 12:00 și se vor încheia la ora 15:00.

Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe pagina de internet a Senatului României www.senat.ro, iar ulterior înregistrarea dezbaterilor pe aceeași pagină de internet.

Relații în legătură cu evenimentul de mai sus se pot obține la telefon 021.312.45.82 sau în scris, pe adresa de e-mail: uplr@uplr.ro.

Asociațiile membre ale UPLR:

 1. Ordinul Arhitecților din România - OAR;
 2. Camera Auditorilor Financiari din România - CAFR;
 3. Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR;
 4. Camera Consultanților Fiscali - CCF;
 5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR;
 6. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România - UNEJ;
 7. Colegiul Farmaciștilor din România - CFR;
 8. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România - UNNPR;
 9. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din România - UNPIR;
 10. Colegiul Medicilor Veterinari din România - CMVR;
 11. Colegiul Național al Asistenților Sociali - CNASR;
 12. Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR;
 13. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România - CNCPIR;
 14. Corpul Experților Tehnici din România - CET-R;
 15. Uniunea Geodezilor din România - UGR;
 16. Colegiul Osteopaților din România - COR;
 17. Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova - ALARM.