CE REPREZINTĂ UPLR

 1. Uniunea Profesiilor Liberale din România este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă.

 2. Uniunea Profesiilor Liberale din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001,
  în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.

 3. Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale,
  persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale.

 4. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS și al
  Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din România,
  având Statutul de membru cu drepturi depline al acestui organism.

 


                                                                                                     ANUNȚ


        UPLR                                                                       ALPHA BANK

        Marți, 5 noiembrie 2019, Uniunea Profesiilor Liberale din România în parteneriat cu ALPHA BANK ROMANIA
    organizează la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobanților nr. 50 B, Sector 1, București,
    cea de a XII-a ediție a Conferinței “Ziua Profesiilor Liberale din România “.

        Tematica conferintei cuprinde aspecte legate de “Profesiile liberale și interesul public”, care evidențiază rolul
    și importanța profesiilor liberale pentru societate, precum și contextul în care membrii acestora își desfășoară
    activitatea în vederea realizării binelui public.

        La Conferintă vor participa reprezentanti ai asociațiilor de profesii liberale care sunt sau nu membre ale
    Uniunii noastre, precum și ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național.

        Un panel va fi dedicat aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități
    fiscale în care vor susține prezentări reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai profesiilor liberale de
    profil.

        Lucrările Conferinței vor începe la ora 09:30 și se vor încheia la ora 13:30. Înregistrarea participanților se face
    între orele 09:00-09:30.


        Taxa de participare este de 100 lei pentru membrii profesiilor liberale și de 250 lei pentru ceilalți participanți.

        Confirmarea participării la eveniment se va face până la data de 27 octombrie 2019, inclusiv, la
        tel.
: 021.312.45.82 și 0371.497.667, fax:0314.053.981 sau pe adresa de e-mail: uplr@uplr.ro.


         Anunțul poate fi accesat in format PDF aici.                                 Programul evenimentului poate fi consultat aici.    Asociațiile membre ale UPLR sunt următoarele:

 1. Ordinul Arhitecților din România - OAR;
 2. Camera Auditorilor Financiari din România - CAFR; 
 3. Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR;
 4. Camera Consultanților Fiscali - CCF;
 5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR;
 6. Colegiul Farmaciștilor din România - CFR;
 7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România - UNNPR;
 8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din România - UNPIR;
 9. Colegiul Național al Asistenților Sociali - CNASR;
 10. Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR;
 11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România - CNCPIR;
 12. Corpul Experților Tehnici din România - CET-R;
 13. Uniunea Geodezilor din România - UGR;
 14. Colegiul Medicilor Veterinari din România - CMVR;
 15. Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova - ALARM.