OBIECTIVELE UPLR


          Uniunea Profesiilor Liberale din România își desfăsoară activitatea în direcția realizării următoarelor obiective:

 1. apărarea, în forme organizate, a intereselor fundamentale ale membrilor profesiilor liberale;

 2. crearea unui cadru juridic corespunzător dezvoltării profesiilor liberale prin organizarea lor
  independentă sau autonomă, în raport cu statul și autoritațile publice;

 3. asigurarea condițiilor pentru exercitarea profesiilor pe baza liberei inițiative și în condiții de
  concurență, în conformitate cu dispozițiile legale, cu regulile statutare și cu principiile deontologice;

 4. promovarea solidarității profesiilor liberale;

 5. adaptarea legislației privind profesiile liberale din România la standardele europene;

 6. participarea activă a profesiilor liberale la dialogul social organizat în România;

 7. stabilirea de relații de cooperare și întrajutorare cu alte organizații de profesii liberale pe plan internațional.