INTÂLNIRE Prim-ministrul Dacian Cioloș – UPLR și invitații săi

În data de 28 noiembrie 2016, a avut loc la Hotelul Athenee Palace Hilton, o întâlnire a reprezentanților majorității asociaţiilor membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), precum și ai unor asociații invitate, cu Prim-Ministrul Guvernului României, dl. DACIAN CIOLOŞ, care a fost însoţit de dl. DRAGOŞ PÎSLARU, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

La eveniment a participat și dl. VASILE IUGA, moderator  al sesiunilor de dezbatere privind proiectul „România competitivă”.

Dl. EMILIAN RADU, Preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România a menţionat faptul că asociaţia pe care o conduce, înfiinţată în anul 2001, este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, al cărei obiectiv principal îl reprezintă promovarea şi apărarea intereselor legitime ale membrilor profesiilor liberale.

Scopul acestei întâlniri, din perspectiva UPLR, a fost să identifice poziția Prim-Ministrului cu privire la situația socio-economică a României la final de mandat, parcursul previzibil în viitorul imediat, precum și măsura în care programul „România 100”, lansat de dl. Dacian Cioloș, implică și recunoaște locul și rolul profesiilor liberale.

Dl. Emilian Radu a subliniat faptul că sectorul socio-economic al profesiilor liberale este unul distinct faţă de celelalte sectoare ale economiei, respectiv industrie, agricultură sau comerț, specificitatea fiindu-i conferită de faptul că membrii profesiilor liberale îşi desfăşoară activitatea în considerarea unor valori comune înscrise în documente specifice cum ar fi statutul sau codul de etică, incluzând înalta calificare profesională, respectarea unor standarde tehnico-profesionale în continuă evoluție, calitatea și confidenţialitatea serviciilor, responsabilitatea personală, independenţa, formarea profesională continuă, obligativitatea asigurării de răspundere civilă profesională etc.

Președintele UPLR a precizat că fiind unanim recunoscut faptul că profesiile liberale servesc interesul public și, deși acționează în condițiile unei economii de piață, nu profitul este criteriul prim al succesului lor, ci calitatea serviciilor prestate în interesul suprem al beneficiarilor.

De exemplu, profesiile de auditor financiar, notar public, medic, practician în insolvență sunt elocvente pentru a înțelege de ce profesiile liberale servesc interesul public de multe ori dincolo de ideea de profit .

Impactul calitativ al profesiilor liberale este în opinia UPLR mai mare decât cel strict cantitativ rezultat dintr-un studiu elaborat sub egida sa potrivit căruia, la nivelul anului 2014, existau circa 350.000 de profesionişti liberali, care asigurau locuri de muncă pentru peste 150.000 de persoane şi a căror cifră de afaceri cumulată reprezintă 8% din PIB.

„Se poate afirma că profesioniştii liberali sunt  antreprenori care își asumă obligația unei perfecționări profesionale continue, se autoangajează, dar angajează și terțe persoane, lucrează cu propriul lor capital, în principal intelectual, acţionează pe o piaţă concurenţială asumându-şi riscuri personale, muncesc mult şi se plâng puţin” a declarat dl. Emilian Radu.

Președintele UPLR a precizat că, de mai mulți ani, unele guverne din Uniunea Europeană au adoptat măsuri agresive de dereglementare a profesiilor liberale, uitând că profesiile liberale nu pot și nu trebuie să fie doar un teren al liberei investiții în afara unor reglementări care să servească nu numai profitului, ci și interesului public.

Predictibilitatea legislației fiscale și nu numai, inclusiv evitarea impunerii unei presiuni fiscale suplimentare asupra profesiilor liberale sunt chestiuni care preocupă în egală măsură profesiile liberale.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este membră a Consiliului Economic şi Social din partea societăţii civile şi intenţionează să adere la Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI)  pentru a-și  putea promova în mod  transparent interesele legitime.

Dl. DACIAN CIOLOȘ, Prim-Ministru al Guvernului României, a apreciat că această întâlnire a fost una utilă pentru că i-a oferit prilejul să cunoască mai bine un sector de activitate foarte important pentru societatea românească, astfel încât politicile publice pe care Guvernul le promovează faţă de acest sector să asigure o dezvoltare ascendentă a acestuia.

Totodată, Prim-Ministrul a evocat câteva dintre priorităţile mandatului său, printre care a menţionat necesitatea asigurării unei stabilităţi şi predictibilităţi în ceea ce priveşte mediul de afaceri, condiţie sine qua non pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă, menţinerea unui ritm de creştere economică în următorii ani,de circa 3,5-4%, care să se reflecte în sporirea veniturilor populaţiei şi reformarea administraţiei publice și care să devină mai eficientă şi mai aproape de cetăţean.

Dl. Dacian Cioloș a evocat câteva dintre principiile de guvernare si proiectele naționale ale platformei „România 100”, precizând că acestea sunt doar o parte din cele avute în vedere și că la nivel de detaliu există toate premisele ca profesiile liberale să-și regăsescă rolul și locul la care aspiră.

O Românie mai competitivă și favorabilă antreprenoriatului, mai eficientă, mai sănătoasă, mai educată și mai puțin coruptă sunt aspirații împărtășite și de profesiile liberale.

Dl. DRAGOŞ PÎSLARU, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a relevat preocuparea ministerului pe care-l conduce pentru finalizarea legii salarizării unitare, care să asigure un echilibru între diferitele categorii de salariaţi.

Totodată, Domnia Sa a subliniat rolul deosebit de important pentru societate al profesiilor liberale, domeniu pe care-l cunoaşte destul de bine, precizând că fără aportul acestora, dezvoltarea celorlalte sectoare de activitate este dificil de realizat.

Președinții sau vicepreședinții asociațiilor de profesii liberale prezente au fost unanimi în a aprecia disponibilitatea dlui. Prim-Ministru Dacian Cioloș și a dlui. Ministru Dragoș Pîslaru de a se întâlni cu reprezentanții asociațiilor de profesii liberale subliniindu-se că este pentru prima oară când un Prim-Ministru în funcție onorează un astfel de eveniment.

Lista persoanelor care au participat la întâlnirea din data de 28 noiembrie 2016 cu dl. DACIAN CIOLOȘ, Prim-ministru al Guvernului României

 1. EMILIAN RADU, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România;
 2. Conf. univ. dr. GABRIEL RADU, Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România și Președinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;
 3. NICOLAE MIRICĂ, Secretar General al Uniunii Profesiilor Liberale din România;
 4. Prof. univ. dr. ION ANGHEL, Reprezentant al Uniunii Profesiilor Liberale din România în Consiliul Economic și Social;
 5. DANIEL MANAȚE, Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România;
 6. Prof. ing. CORNEL PĂUNESCU, Vicepreședinte al Ordinului Geodezilor din România;
 7. LIVIU BOGDAN CIUCĂ, Reprezentant al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și Președinte al Camerei Notarilor Publici Galați;
 8. NICULAE BĂLAN, Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România;
 9. EUGEN LUCAN, Vicepreședinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România;
 10. MIHAI SVASTA, Vicepreședinte al Asociației Consultanților în Management din România;
 11. Prof. univ. dr. ing. ANA-MARIA GRĂMESCU, Președintele Corpului Experților Tehnici din România;
 12. Conf. univ. dr. VIOREL ANDRONIE, Președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România;
 13. DAN MANOLESCU, Președintele Camerei Consultanților Fiscali;
 14. Prof. dr. EMANOIL CEAUȘU, Vicepreședinte al Colegiului Medicilor din România;
 15. RALUCA VASILESCU, Președintele Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;
 16. ALEXANDRU BUNEA, Vicepreședinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCA