UNNPR
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
DIN
ROMÂNIA


Str. General Berthelot nr. 41, sector 1,
București, cod 010169

Telefon:
+40 21 313 99 20
+40 21 313 99 23
+40 21 313 99 37
+40 21 313 99 41
Fax:
+40 21 313 99 10
E-mail:
secretariat@unnpr.ro
Website:
www.uniuneanotarilor.ro
Președinte:           Notar public Dr. Dumitru Viorel Mănescu
Director General:
Nicolae Liviu Popa
Număr de membri:
2.681

 

        Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, este o organizație
    profesională a notarilor publici la nivel național, cu personalitate juridică, fără
    scop patrimonial, înființată în temeiul Legii notarilor publici și activitații notariale
    nr.36/1995, gestionează activitatea de notar public în România, care are
    statutul unei funcții autonome.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul UNNPR la
    www.uniuneanotarilor.ro.