UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ
DIN
ROMÂNIA


Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3,
București, cod 030851   

Telefon:
+40 21 316 24 84
+40 21 316 24 85
Fax:
+40 21 316 24 84
+40 21 316 24 85
E-mail:
office@unpir.ro
Website:
www.unpir.ro
Președinte:
Niculae Bălan
Secretar General:
Alexandru Frumosu 
Număr de membri:
4.128 persoane fizice
   766 persoane juridice

        Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, este o
    persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ, din care
    fac parte practicienii în insolvență, în condițiile stabilite de Ordonanța de Urgență
    a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, 
    republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul UNPIR la www.unpir.ro.