UGR

UNIUNEA GEODEZILOR
DIN
ROMÂNIA

Bulevardul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București, cod 020396

Telefon mobil:
+40 722 231 929
+40 722 684 104
E-mail:
office@ugr.ro
Website:
www.ugr.ro
Președinte:
Ing. Mircea Afrăsinei
Secretar Executiv:

Număr de membri:
500

Uniunea Geodezilor din România, este o organizație profesională,
independentă, neguvernamentală și apolitică, având caracter nelucrativ.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul UGR la www.ugr.ro.