CFR
COLEGIUL FARMACIȘTILOR
DIN
ROMÂNIA


Str. Viitorului nr. 4, Sector 2, București, cod 020612

Telefon:
+40 21 210 02 56
Fax:
+40 21 210 02 51
E-mail:
office@colegfarm.ro
Website:
www.colegfarm.ro
Presedinte:
Prof. univ. Dr. farm. Dumitru Lupuliasa
Director Executiv:
Prof. univ. Dr. farm. Valentina Soroceanu
Numar de membri:
25.163        Colegiul Farmaciștilor din România este o organizație profesională,
    neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică și fără scop patrimonial,
    înființat în baza Legii nr.81/1997, exercită un control de specialitate asupra
    activității ce se desfasoară în unitațile farmaceutice, monitorizează și apară
    prestigiul corpului farmaceutic.

        În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din România este reglementată
    prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul CFR la www.colegfarm.ro.