CORPUL EXPERTILOR TEHNICI
DIN
ROMÂNIA


Bd. Corneliu Coposu nr. 3, b
l. 101, sc. A, ap. 2, Sector 3, București, cod 030601

Telefon:
+ 40 21 310 10 78
Fax:
+ 40 21 310 10 79
E-mail:
cet.romania@gmail.com
cet_romania@yahoo.com
Web Site:
www.asociatia-cet-r.ro
Președinte:
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Vasile Meiță
Secretar General:
Ing. Vasile Papuc
Număr de membri:
532

 

        Corpul Experților Tehnici din România este o asociație profesională
    neguvernamentală, independentă și non-profit, cu personalitate juridică
    a cărei activitate se desfasoară în conformitate cu legile române și cu
    propriul statut admis prin sentința civilă nr. 56/06.02.1992.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul CET-R la
    www.asociatia-cet-r.ro.