CCF
CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI


Str. Alexandru Constantinescu nr.61, Sector 1,
București,
cod 011472

Telefon:
+40 21 311 09 66
Fax:
+40 372 870 667
E-mail:
office@ccfiscali.ro
Website:
www.ccfiscali.ro
Președinte:
Dan Manolescu
Director Executiv:

          Doru-Petru Dudaș

Număr de membri:
5.949 persoane fizice
   524 persoane juridice

 

        Camera Consultanților Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate
    publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu.

        Cadrul juridic pentru organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
    ca activitate independentă este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001
    privind organizarea și exercitarea activitaţii de consultanţă fiscală, aprobată cu
    modificări prin Legea 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul CCF la www.ccfiscali.ro.