CAFR
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMÂNIA


Str. Sirenelor nr. 67-69, sector 5,
București, cod 050855

Telefon:
+40 31 433 59 45
+40 31 433 59 00
Fax:
+4031 433 59 40
E-mail:
cafr@cafr.ro
Website:
www.cafr.ro
Președinte:
Adrian Popescu
Secretar General:
Daniela Ștefănuț
Număr de membri:
4.196 persoane fizice
1.011 persoane juridice


        Camera Auditorilor Financiari din România este o organizație profesională
    de utilitate publică, fără scop lucrativ, înființată prin Ordonanța de Urgență a
    Guvernului nr.75/1999, aprobată prin Legea nr. 133/2002, care transpune în
    legislația românesca prevederile Directivei a opta a Uniunii Europene privind
    realizarea auditului statutar al documentelor financiar-contabile ale entităților
    economice și nonprofit, cu modificările și completările ulterioare, organizează
    și coordonează activitatea de audit financiar la nivel național.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizițati site-ul CAFR la www.cafr.ro.