CNASR COLEGIUL NAȚIONAL AL ASISTENȚILOR SOCIALI
DIN
ROMÂNIA


Str. Biserica Amzei nr. 29, etaj 3, Sector 1,
București, cod 010393

Telefon:
+4021 317 51 25
Fax:
+4031 817 20 47
+4021 317 24 30
Telefon mobil:
+40748 124 585
E-mail:
cnasr@cnasr.ro
Website:
www.cnasr.ro
Președinte:
Conf. univ. dr. Doru Buzducea
Secretar Executiv:
Diana Cristea
Număr de membri:
10.303

 

        Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, este o organizație 
    profesională nonguvernamentală, de interes public, apolitică, non profit, cu
    personalitate juridică, autonomă și independentă, a fost constituit în baza
    Legii nr. 466 din 04.11.2004 și are ca scop apărarea și promovarea drepturilor
    și intereselor membrilor la nivel local, național și internațional.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul CNASR la www.cnasr.ro.