ANEVAR
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI
DIN
ROMÂNIA


Str. Scărlătescu nr. 7, Sector 1,
București, cod 011158

Telefon:
+40 21 315 65 64
+40 21 315 65 05
Fax:
+4021 311 13 40
E-mail:
anevar@anevar.ro
Website:
www.anevar.ro
Președinte:
Radu Călin Timbuș
Director General:
Bianca Cătinean
Num�r de membri:
3.934 persoane fizice
   571 persoane juridice

 

        Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România este persoană
    juridică autonomă, potrivit legii, care functionează ca organizație profesională
    de utilitate publică fără scop patrimonial în baza O.G. nr. 24/2011, privind unele
    măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul: www.anevar.ro.