ALARM ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR
ȘI ADMINISTRATORILOR
DIN
REPUBLICA MOLDOVA


Str. Doctor Tudor Strisca nr. 8/2, oficiul 121, MD-2048,
Mun. Chișinău, Republica Moldova


Telefon/Fax
+373 795 90 915
+373 795 14 541
E-mail:
insolvabil@gmail.com
aoalarm@gmail.com
Website:

          www.insolv.md

Președinte:
Dorin Ciobanu
Secretar General:
Nicolae Bostan
Număr de membri:

          197

 
        Asociația Obștească „Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din
    Republica Moldova”, este o asociație neguvernamentală, apolitică, non-profit,
    constituită în baza asocierii persoanelor fizice și juridice în vederea realizării în
    comun a scopurilor determinate de Statutul asociației.


        Aceasta este creată și își desfășoară activitatea în cadrul juridic prevăzut de
    prezentul Statut, de Constituția Republicii Moldova, de Legea cu privire la
    asociațiile obștești nr.837-XIII din 17 mai 1996, de Legea insolvabilității
    nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001, de Codul Civil al RM, de alte acte normative
    care reglementează activitatea menționată, precum și de tratatele internaționale
    din care Republica Moldova face parte.

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul ALARM la www.insolv.md.