UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, este o persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvenţă, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul UNPIR lawww.unpir.ro.

Informații

Președinte Niculae Bălan
Secretar General Alexandru Frumosu
Număr de membri 4.098 persoane fizice - 745 persoane juridice