UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, este o organizație profesională a notarilor publici la nivel național, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, înființată în temeiul Legii notarilor publici și activitații notariale nr.36/1995, gestionează activitatea de notar public în România, care are statutul unei funcții autonome.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul UNNPR.

Informații

Președinte Notar public Dr. Dumitru Viorel Mănescu
Secretar General Nicolae Liviu Popa
Număr de membri 2.661