CONSILIUL EUROPEAN AL PROFESIILOR LIBERALE - CEPLIS Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS , începând cu 1 ianuarie 2007.
Proces verbal CEPLIS - 08.07.2021
UNIUNEA MONDIALĂ A PROFESIILOR LIBERALE - UMPL Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL , începând cu 1 ianuarie 2007.
Informare cu privire la desfăşurarea celui de al V-lea Congres al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale, care a avut loc, în luna septembrie 2007, la Poiana Braşov.