Organizații membre ale UPLR

OAR Ordinul Arhitecților din România
CAFR Camera Auditorilor Financiari din România
UNBR Uniunea Națională a Barourilor din România
CCF Camera Consultanților Fiscali
ANEVAR Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
CFR Colegiul Farmaciștilor din România
UNNPR Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
UNPIR Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România
AMCOR Asociția Consultanților în Management din România
CNCPIR Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
CET-R Corpul Experților Tehnici din România
UGR Uniunea Geodezilor din România
CMVR Colegiul Medicilor Veterinari din România
COR Colegiul Osteopaților din România
ALARM Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova