Statutul UPLR
Valorile comune ale profesiilor liberale / Common values of the liberal professions Română - English
Directiva 2013/55/UE
Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind Serviciile în cadrul Pieței Interne
Legea 200 din 2004 actualizată. Legea privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 500 din 3.6.2004