COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Colegiul Farmaciștilor din România este o organizație profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică și fără scop patrimonial, înființat în baza Legii nr.81/1997, exercită un control de specialitate asupra activității ce se desfasoară în unitațile farmaceutice, monitorizează și apară prestigiul corpului farmaceutic.

În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din România este reglementată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul CFR lawww.colegfarm.ro.

Informații

Președinte Prof. univ. Dr. farm. Dumitru Lupuliasa
Director General Prof. univ. Dr. farm. Valentina Soroceanu
Număr de membri 20.934