CORPUL EXPERTILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA

CETR

Corpul Experților Tehnici din România este o asociație profesională neguvernamentală, independentă și non-profit, cu personalitate juridică a cărei activitate se desfasoară în conformitate cu legile române și cu propriul statut admis prin sentința civilă nr. 56/06.02.1992.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul CET-R la missing.

Informații

Președinte Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Vasile Meiță
Secretar General Ing. Vasile Papuc
Număr de membri 532