CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Camera Auditorilor Financiari din România este o organizație profesională de utilitate publică, fără scop lucrativ, înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999, aprobată prin Legea nr. 133/2002, care transpune în legislația românesca prevederile Directivei a opta a Uniunii Europene privind realizarea auditului statutar al documentelor financiar-contabile ale entităților economice și nonprofit, cu modificările și completările ulterioare, organizează și coordonează activitatea de audit financiar la nivel național.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați site-ul CAFR la www.cafr.ro.

Informații

Președinte Adrian Popescu
Secretar General Daniela Ștefănuț
Număr de membri 4.555 persoane fizice - 1.017 persoane juridice