ASOCIAȚIA LICHIDATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

ALARM

Asociaţia Obştească „Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova”, este o asociaţie neguvernamentală, apolitică, non-profit, constituită în baza asocierii persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statutul asociației.

Aceasta este creată şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul juridic prevăzut de prezentul Statut, de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996, de Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001, de Codul Civil al RM, de alte acte normative care reglementează activitatea menţionată, precum şi de tratatele internaţionale din care Republica Moldova face parte.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul ALARM.

Informații

Președinte Dorin Ciobanu
Secretar General Nicolae Bostan
Număr de membri 197