CE REPREZINTA UPLR
 1. Uniunea Profesiilor Liberale din Romania este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu functionare autonoma.
 2. Uniunea Profesiilor Liberale din Romania este o organizatie neguvernamentala, apolitica, infiintata la data de 11 iunie 2001, in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 dobandind personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut la Judecatorie.
 3. Uniunea Profesiilor Liberale din Romania este formata din asociatii de profesii liberale si este deschisa aderarii tuturor organizatiilor profesionale, persoane juridice care indeplinesc conditiile prevazute in Statutul sau. UPLR reprezinta aproximativ 140.000 membri ai organizatiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din Romania este membru cu Statut de observator al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS si al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL. UPLR participa activ la dialogul social organizat in cadrul Consiliului Economic si Social din Romania, avand Statutul de membru observator al acestui organism.

Cea de a IX-a editie a Conferintei " Ziua Profesiilor Liberale din Romania ", Bucuresti, 4 noiembrie 2016

Uniunea Profesiilor Liberale din Romania va organiza vineri, 4 noiembrie 2016 la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobantilor nr. 50B, Sector 1, Bucuresti cea de a IX-a editie a Conferintei "Ziua Profesiilor Liberale din Romania" cu tema "Vocatia antreprenoriala a profesionistilor liberali".

La eveniment vor participa reprezentanti ai asociatiilor de profesii liberale, ai unor autoritati publice, institutii si organizatii relevante pe plan national si international.

Persoanele care doresc sa fie prezente la Conferintă (altele decat cele sponsorizate de asociatiile membre UPLR sau care nu detin calitatea de invitat), vor achita o taxa de 250 lei.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr. de tel. 021.312.45.82 sau să ne scrieti pe adresa de e-mail: uplr@uplr.ro.

PROGRAMUL CONFERINTEI UPLR

Asociatiile membre ale UPLR sunt urmatoarele:

 1. Ordinul Arhitectilor din Romania;
 2. Camera Auditorilor Financiari din Romania; 
 3. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
 4. Camera Consultantilor Fiscali;
 5. Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania - ANEVAR;
 6. Colegiul Farmacistilor din Romania;
 7. Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania;
 8. Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania;
 9. Colegiul National al Asistentilor Sociali;
 10. Asociatia Consultantilor in Management din Romania - AMCOR;
 11. Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania - CNCPIR;
 12. Corpul Expertilor Tehnici din Romania - CETR;
 13. Uniunea Geodezilor din Romania;
 14. Colegiul Medicilor Veterinari din Romania.