CE REPREZINTĂ UPLR
 1. Uniunea Profesiilor Liberale din România este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă.
 2. Uniunea Profesiilor Liberale din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.
 3. Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 140.000 membri ai organizațiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS și al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din Romania, având Statutul de membru cu drepturi depline al acestui organism.

 

Marți, 3 octombrie 2017, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Palatul Patriarhiei din București, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, Conferința cu tema

Conferința Expertiza judiciară în România - prezent și viitor.

 

Cea de a X-a ediție a Conferinței " Ziua Profesiilor Liberale din România ", București, 2 noiembrie 2017

Joi, 2 noiembrie 2017, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobanților nr. 50B, Sector 1, București, cea de a X-a ediție a Conferinței “ Ziua Profesiilor Liberale din România “, care este celebrată în fiecare an.

Tema Conferinței se referă la “ Profesiile liberale-oportunități și riscuri “, aspect care evidențiază rolul și importanța profesiilor liberale pentru societate, precum și contextul în care membrii acestora își desfășoară activitatea în vederea realizării binelui public.

La Conferință vor participa reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale care sunt sau nu membre ale Uniunii noastre, ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național.

Lucrările Conferinței vor începe la orele 09:30 si se vor încheia la orele 13:30.

Înregistrarea participanților se va face între orele 09:00 - 09:30.

Persoanele care doresc să participe la lucrarile Conferinței și nu sunt sponsorizate de asociațiile membre sau nu dețin calitatea de invitat, vor achita o taxă de 250 lei.

Confirmarea participării la eveniment se va face până la data de 27 octombrie 2017, inclusiv, la tel/fax: 021.312.45.82 sau pe adresa de e - mail: uplr@uplr.ro

Programul Conferinței UPLR

Asociațiile membre ale UPLR sunt următoarele:

 1. Ordinul Arhitecților din România;
 2. Camera Auditorilor Financiari din România; 
 3. Uniunea Națională a Barourilor din România;
 4. Camera Consultanților Fiscali;
 5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR;
 6. Colegiul Farmaciștilor din România;
 7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
 8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din România;
 9. Colegiul Național al Asistenților Sociali;
 10. Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR;
 11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România - CNCPIR;
 12. Corpul Experților Tehnici din România - CETR;
 13. Uniunea Geodezilor din România;
 14. Colegiul Medicilor Veterinari din România.