Marți, 3 octombrie 2017, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Palatul Patriarhiei din București, Aleeea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, Conferința cu tema “ Expertiza judiciară în România - prezent și viitor “.

Scopul conferinței este efectuarea unui schimb de experiență și de bune practici privind activitatea de expertiză judiciară, precum și generarea de idei care să conducă la îmbunătățirea acestei activități în România.

Principalele aspecte care vor fi abordate în cadrul Conferinței se referă la:

 • rolul expertizelor în realizarea actului de justiție;
 • caracterul multidisciplinar al expertizelor judiciare; u
 • disfuncționalități constatate în desfășurarea activității de expertiză judiciară;
 • relația cu birourile de expertiză judiciară;
 • standardele profesionale;
 • etica și răspunderea disciplinară;
 • onorariile experților;
 • calculul prejudiciilor;
 • discuții privind oportunitatea și/sau necesitatea modificării și completării Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciară.

  La conferință vor participa asociațiile de profesii liberale a căror activitate înglobează întocmirea de expertize judiciare, precum și autorități și instituții publice implicate în realizarea și derularea actului de justiție în România.

  Printre speakerii confirmați ai acestui eveniment se numără reprezentanți ai: Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Ministerului Justiției, Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență (UNPIR)și Camerei Consultanților Fiscali (CCF) .
  Alte instituții invitate la acest eveniment: Ministerul Justiției, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Societatea Generala a Experților Tehnici și Camera Națională a Consilierilor în proprietate industrial din România.;

  Lucrările conferinței vor începe la orele 09:00 și se vor încheia la orele 17:00, iar înregistrarea participanților se va face între orele 08:30-09:00.

  Taxa de participare la eveniment este de 300 lei.

  Participarea la această conferință, este echivalată cu urmatoarele ore/puncte de pregătire : ANEVAR – 4, CCF – 5, CAFR – 8, UNPIR – 4.

  Înscrierea la eveniment se va face până la data de 29 septembrie 2017,  la tel: 021.312.45.82 sau prin transmiterea formularului de înregistrare și a copiei documentului de plată la adresa de e - mail: uplr@uplr.ro sau la numărul de fax: 021.312.45.82.

  Plata pentru acesta conferinţă se va face prin virament bancar în contul UPLR, deschis la BCR, Sucursala Doamnei, IBAN: RO89RNCB0080005641800007, Cod fiscal: 14319388.

  Materiale conferinta UPLR, 3 Octombrie 2017

  Programul evenimentului

  Expertiza judiciară în România - prezent și viitor