Ordinul Arhitecților din România
    OAR

Camera Auditorilor Financiari din România
    CAFR

Uniunea Națională a Barourilor din România
    UNBR

Camera Consultanților Fiscali
    CCF

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
    ANEVAR

Colegiul Farmaciștilor din România
    CFR

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
    UNNPR

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
    UNPIR

Colegiul Național al Asistenților Sociali
    CNAS

Asociația Consultanților în Management din România
    AMCOR

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
    CNCPIR

Corpul Experților Tehnici din România
    CET-R

Uniunea Geodezilor din România
    UGR

Colegiul Medicilor Veterinari din România
    CMVR

Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova
    ALARM

    Alte asociații de profesii liberale

Web Design ArtMilo  Web Design

English version