Colegiul Farmacistilor 

COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN
ROMÂNIA
(CFR) 


București, Str. Viitorului nr. 4, Sector 2, cod 020612

Telefon:
+4021 210 02 58
tel. / fax
+4021 210 02 51
e-mail:
office@colegfarm.ro
Web Site:
www.colegfarm.ro
Presedinte:
Prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuliasa
Director Executiv:
Prof. univ. dr. Valentina Soroceanu
Numar de membri:
24.317

 

    Colegiul Farmaciștilor din România (CFR), organizație profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică și fără scop patrimonial, înființat în baza Legii nr.81/1997, exercită un control de specialitate asupra activității ce se desfasoară în unitațile farmaceutice, monitorizează și apară prestigiul corpului farmaceutic.

    În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din România este reglementată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați site-ul CFR la www.colegfarm.ro.