CETR

CORPUL EXPERTILOR TEHNICI
DIN ROMÂNIA (CET-R)


București, Bd. Corneliu Coposu nr. 3, b
l. 101, sc. A, ap. 2, Sector 3, cod poștal 030601

Telefon:
+ 40 (21) 310.10.78
Fax:
+ 40 (21) 310.10.79
e-mail:
cet.romania@gmail.com
cet_romania@yahoo.com
Web Site:
www.asociatia-cet-r.ro
Președinte:
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Vasile Meiță
Secretar General:
Ing. Vasile Papuc
Număr de membri:
532

 

Corpul Experților Tehnici din România (CET-R) este o asociație profesională neguvernamentală, independentă și non-profit, cu personalitate juridică a cărei activitate se desfasoară în conformitate cu legile române și cu propriul statut admis prin sentința civilă nr. 56/06.02.1992.

Pentru mai multe informații vizitați site-ulwww.asociatia-cet-r.ro