CETR

CORPUL EXPERTILOR TEHNICI
DIN ROMANIA (CET-R)


Bucuresti, Bd. Corneliu Coposu nr. 3,
B
l. 101, scara 1, et. 1, ap. 2, Sector 3

Telefon:
+ 40 (21) 310.10.78
Fax:
+ 40 (21) 310.10.79
e-mail:
cet.romania@gmail.com
cet_romania@yahoo.com
Web Site:
Presedinte:
Prof. dr. ing. Ana - Maria Grămescu
Secretar General:
Ing. ec. Mircea Pascal.
Numar de membri:
583

 

Corpul Expertilor Tehnici din Romania - CET - R este asociatia profesionala neguvernamentala, independenta si nonprofit, cu personalitate juridica a carei activitate se desfasoara in conformitate cu legile romane si cu propriul Statut admis prin Sentinta civila nr. 56/06.02.1992.