CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
(CCF)

Bucuresti, Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8&9,
Sector 2, cod postal 020522

Telefon:
00 4021.311.09.66
Fax:
00 4021.340.40.60
e-mail:
office@ccfiscali.ro
Web Site:
www.ccfiscali.ro
Presedinte:
Dan Manolescu
Secretar General:
Constantin Vaduva
Numar de membri:
5.488 persoane fizice, 464 persoane juridice

 

Camera Consultanților Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu. Cadrul juridic pentru organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitaţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul CCF la www.ccfiscali.ro