CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI 

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
(CCF)

București, Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8&9, Sector 2,
cod postal 020522

Telefon:
00 4021.311.09.66
Fax:
00 4021.340.40.60
e-mail:
office@ccfiscali.ro
Web Site:
www.ccfiscali.ro
Președinte:
Dan Manolescu
Secretar General:
Constantin Văduva
Număr de membri:
5.703 persoane fizice
   474 persoane juridice

 

Camera Consultanților Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu.

Cadrul juridic pentru organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001
privind organizarea și exercitarea activitaţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați site-ul CCF la www.ccfiscali.ro.