CAMERA  AUDITORILOR  FINANCIARI 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN ROMÂNIA (CAFR) 


București, Str. Sirenelor nr. 67 - 69, sector 5, cod 050855

Telefon:
+4031 433 59 45
+4031 433 59 00
Fax:
+4031 433 59 40
E-mail:
cafr@cafr.ro
Web Site:
www.cafr.ro
Președinte:
Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu
Secretar General:
Adrian Popescu
Număr de membri:
4.467 persoane fizice
   960 persoane juridice

 

    Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) organizație profesională de utilitate publică, fără scop lucrativ, înființată prin Ordonanțțța de Urgență a Guvernului nr.75/1999, aprobată prin Legea nr. 133/2002, care transpune în legislația românesca prevederile Directivei a opta a Uniunii Europene privind realizarea auditului statutar al documentelor financiar-contabile ale entităților economice și nonprofit, cu modificările și completările ulterioare, organizează și coordonează activitatea de audit financiar la nivel național.

Pentru mai multe informații, vă rugăm vizițati site-ul CAFR la www.cafr.ro