Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova
(ALARM)


MD-2044, Str. Meșterul Manole nr. 5, Mun. Chișinău,

Republica Moldova

Telefon/Fax
+373 795 90 915
+373 795 14 541
E-mail:
insolvabil@gmail.com
aoalarm@gmail.com
Web site:

          www.insolv.md

Președinte:
Dorin Ciobanu
Secretar General:
Nicolae Bostan
Număr de membri:

          197

 

    Asociația Obștească „Asociația Lichidatorilor și Administratorilor
din Republica Moldova” este o asociație neguvernamentală, apolitică, non-profit, constituită în baza asocierii persoanelor fizice și juridice în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statutul asociației.


    Asociația este creată și își desfășoară activitatea în cadrul juridic prevăzut de prezentul Statut, de Constituția Republicii Moldova, de Legea cu privire la asociațiile obștești nr.837-XIII din 17 mai 1996, de Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001, de Codul Civil al RM, de alte acte normative care reglementează activitatea menționată, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

            Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați site-ul ALARM www.insolv.md